Op zoek naar samen wonen samen leven?

 
samen wonen samen leven
Medewerkers Samenwonen Samenleven.
Zijn motto is Iedereen mee laten doen in de samenleving en elke dag het leven vieren. Samen met Samenwonen-Samenleven is Nyamad als vrijwilliger betrokken bij het project Zilverenkracht" voor 50 plussers. Contact: n.h.moenna@gmail.com of 06 406 47 798. Leendert Roosenbrand studeerde culturele antropologie.
Huisvesting special 11: Samen wonen, samen leven Pakhuis de Zwijger.
Huisvesting special 11. Samen wonen, samen leven. Hoe creëer je goede gemengde woonvormen waarin iedereen zich thuis voelt? maandag 4 sep, 20.00. ma 4 sep, 20.00. Van de sociale woningvoorraad in Amsterdam wordt nu 30% toegewezen aan kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met sociale en medische problemen, statushouders en ex-dak en thuislozen.
Nieuw West Samenwonen Samenleven.
Samenwonen-Samenleven in Amsterdam Nieuw West. Samen met Nisa for Nisa beheert Samenwonen-Samenleven het Huis van de Wijk in Slotervaart Noord, ook wel bekend als De Buurtzaak. Het Huis van de Wijk/De Buurtzaak is gevestigd in het voormalig schoolgebouw de Ru Paré aan de Chris Lebeaustraat 4. Het is een huis van, voor en door bewoners: actieve bewoners en bewonersorganisaties krijgen de ruimte om activiteiten te ontplooien en worden daarbij ondersteund door de medewerkers van het Huis van de Wijk. De Buurtzaak is een plek waar bewoners hulp krijgen en gezelligheid vinden; waar ze zelf hun diensten aanbieden en ondersteund worden om verder te groeien en in hun kracht te gaan staan. Ook instellingen en stadsdeelmedewerkers krijgen de ruimte om in het Huis van de Wijk hun diensten aan te bieden. Neem voor meer informatie activiteiten, gebruiken/huren van ruimte etc. contact op met Fatima Boukadid f.boukadid @sw-sl.nl. Hulp en Informatie Dienst: laagdrempelig inloopspreekuur. Een belangrijk onderdeel van de Buurtzaak is de Hulp en Informatie Dienst HID ingericht. De HID is een wekelijks inloopspreekuur voor bewoners met vragen, klachten en/of problemen op het gebied van vrije tijd, arbeid en inkomen, wonen, financien en administratie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, opvoeding etc.
Ru Paré Community Samenwonen Samenleven.
De Ru Paré Community wordt vormgegeven door een unieke verzameling van bewonersorganisaties, zorginstellingen, maatschappelijke organisaties, kunstenaars en startende ondernemers; door de gebruikers en huurders van het voormalig schoolgebouw in Amsterdam Nieuw-West. In de Ru Paré Community wordt samengewerkt op basis van het principe van wederkerigheid.
Missiewerkwijze Samenwonen Samenleven.
Hier ontwikkelt de stichting innovatieve, informele welzijns en zorginitiatieven verder. Daarbij geeft SW-SL die initiatieven steun die nodig is voor continuïteit en kwaliteit. Een onderdeel van het LAB zijn de Samen Sterk ofwel Samen zelfredzaam-groepen, maar ook het project Umut Amal waarbij jongeren gedetineerde leeftijdsgenoten bezoeken.
Contact Samenwonen Samenleven.
Van Kracht naar Klacht 10 euro. Maak het verschil onderzoek informele zorgnetwerk 750, euro. De onmisbare schakel 2010 Zuidoost conferentiemap 5 euro. De onmisbare schakel 2010 Zuidoost conferentieverslag 5 euro. Als niemand luistert 1250, euro. Johanna, een portret van een alkoholiste 10 euro.
Over Samenwonen-Samenleven Samenwonen Samenleven.
Stichting Samenwonen-Samenleven SW-SL is een kleine sociale onderneming met een eigen werkwijze, Welzijn Nieuwe Stijl in de civil society. Civil society is de samenleving die burgers zélf maken, door verenigingen, vrijwilligerswerk en informele netwerken. SW-SL richt zich op groepen helpers, rolmodellen, sleutelfiguren en voormannen of vrouwen die kwetsbare burgers helpen.

Contacteer ons